Våre tjenester

Nyhetstjeneste for cybersikkerhet og personvern

Vi leverer nyheter med analyse direkte til ditt samhandlingsmiljø (Microsoft Teams, Slack eller Google Chat). Vi samler data om trusler, sårbarheter, dataangrep og regelverksendringer fra et stort antall kilder og analyserer betydning for virksomheter. Våre analytikere gir også anbefalinger om tiltak der dette er naturlig. Tjenesten er tiltenkt informasjonssikkerhet og personvern og letter arbeidet med å holde seg oppdatert, og å drive kontinuerlig bevisstgjøringsarbeid innen IT-sikkerhet i bedriften.

Be om gratis demo og tilbud her: https://cybehave.no/threat-intelligence-feed-delivered/

Opplæringsmoduler for IT-sikkerhet og personvern

Vår elæringsplattform gir dine ansatte tilgang på læringsmoduler som fokuserer på å bygge en sterk sikkerhetskultur, med god balanse mellom kunnskap om menneskelige faktorer, teknisk IT-sikkerhet og juridiske aspekter. Våre tverrfaglige og engasjerende moduler er utviklet av våre gründere med basis i psykologi, cybersikkerhet og personvern. Vi tilbyr også opplæring innen personvern i henhold til kravene i GDPR som en del av vår elæringsplattform.

Tre av våre opplæringsmoduler innen informasjonssikkerhet

Læringssystemet er enkelt å bruke og har innebygd støtte for:

 • Måling av læring gjennom simulerte phishing-angrep
 • Quiz for hjelp til læring
 • Mulighet for å legge til en test med sertifikat for høy nok score
 • Personlig læringsplan
 • Utsending av læringsaktiviteter til brukere uten innlogging
 • Statistikk på gjennomføring av læringskampanjer
 • Tilpasning av læringsinnhold til akkurat din bedrift
 • Videoinnhold tilgjengelig på engelsk og norsk

Ta kontakt på info@cybehave.com så finner vi en løsning som passer for din organisasjon.

PrivacyBox: håndtering av personvernrettigheter under GDPR og CCPA

Cybehaves programvare for håndtering av innsyn og andre forespørsler fra personer man har registrert personlige data om effektiviserer og sikrer behandlingsprosessen.

Kommunikasjonsloggen gjør avklaringer med den registrerte enkelt.

Systemet gir deg widgets til enkel integrering på egne nettsider, en samhandlingsplattform med oppgavestyring for personvernteamet, og en sikker kommunikasjonsportal for kommunikasjon med den registrerte. Systemet gir også følgende fordeler:

 • Autogenererte compliance-rapporter for personvernteamet
 • Støtte for “Do not sell my personal information” for CCPA i California
 • Verifikasjon av epostadresser fra registrerte ved innsending av forespørsler
 • Attachment of documentation for the privacy team

Ta kontakt på info@cybehave.no om du ønsker mer informasjon eller en gratis demo.

Andre tjenester

Vi kan også tilby følgende tjenester:

 • Workshops for opplæring i sikkerhetsrelaterte temaer:
  • Sikkerhet i utvikling: hackerworkshop for utviklere
  • Sårbarheter i webapplikasjoner (OWASP Top 10)
  • Trusselmodellering og risikohåndtering i DevOps
  • Nevrosikkerhet: menneskelige faktorer og sikkerhetsledelse
  • Innebygd personvern i produkt- og programvareutvikling
 • Bistand til risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) for informasjonssikkerhet
 • Bistand i trusselmodellering og aktøranalyser på virksomhet eller applikasjonsnivå

Kontakt oss

Du kommer enkelt i kontakt med oss ved å sende epost til info@cybehave.com eller ring +47 920 63 620.